Transport Broker

 • Full Time
 • Bloemfontein, Free State , South Africa

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV

Kern doel van die pos:

Versamel vervoer kontrakteurs om kommoditeite binne die OVK Groep, asook buite die OVK Groep, na en van kliënte te vervoer.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Graad of Diploma in Bemarking voordelig;
 • 5 jaar vorige ondervinding binne ‘n logistieke omgewing;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede;
 • Uitstekende bemarkingsvaardighede;
 • Uitstekende onderhandelingsvaardighede;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Uitstekende konflikhanteringsvaardighede;
 • Sterk analitiese en probleem oplossingsvaardighede.

Verantwoordelikhede:

 • Vervoer tonne per begroting;
 • Mark ontwikkeling;
 • Skedulering van trokke;
 • Behaal kommissie omsette per begroting.

Main purpose of the position:

Gathering of transport contractors to transport commodities to and from clients within, as well as outside the OVK Group.

Minimum Requirements:             

 • Grade 12;
 • Degree or Diploma in Marketing an advantage;
 • 5 years’ previous experience within a logistics environment;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Excellent interpersonal skills;
 • Excellent marketing skills;
 • Excellent negotiation skills;
 • Must be able to cope under pressure;
 • Excellent conflict handling skills;
 • Strong analytical and problem solving skills.

Responsibilities:

 • Transport tons per budget;
 • Market development;
 • Scheduling of trucks;
 • Achieve commission turnover per budget.


Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details