Senior Branch Assistent

 • Full Time
 • Hopetown, Northern Cape , South Africa

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV

Kern doel van die pos:

Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne ʼn handelstak omgewing.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • 2 – 3 jaar ondervinding in handelsomgewing
 • 3 jaar ondervinding in klientediens en bemarking ‘n aanbeveling;

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Syfervaardig
 • Goeie organisasie vermoë
 • Goeie verkopevaardighede

Verantwoordelikhede:

 • Lewering van goeie kliëntediens en bemarking
 • Kontanthantering
 • Beheer van voorraad
 • Rakversorging
 • Uitvoer van administratiewe funksies

Main purpose of the position:

Execution of assigned responsibilities, marketing and customer service within a trading branch environment.

Minimum Requirements:  

 • Grade 12
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • 2 – 3 years experience in a trade branch a recommendation
 • 3 years experience in customer service and marketing an advantage

Skills:

 • Computer literate (MS Office);
 • Good numerical ability
 • Good organisational skills
 • Good sales skills

Responsibilities:

 • Marketing and providing excellent customer service
 • Handling of cash
 • Control over stock
 • Management of the shelves
 • Handling of administration


Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details