Journalism Internship

Media24

Dis tyd vir joernalistiekstudente en onlangs gegradueerdes om vir die Franz Kemp-prys en -internskap vir uitnemendheid in tydskrifjoernalistiek aansoek te doen. Aansoekers het die kans om ’n jaar-lange betaalde internskap by die tydskrifte Huisgenoot en/of YOU te ervaar waar hulle praktiese ervaring in ’n nuuskantoor sal kry en digitale inhoud produseer. Engelse en Afrikaanse studente kan aansoek doen.

Minimumvereistes:
• Tersiêre kwalifikasie in joernalistiek, mediastudies of enige relevante veld
• Digitale kundigheid
• In staat om oorspronklike inhoud en video’s van hoë gehalte te lewer

Vaardighede en vermoëns
• ’n Sterk belangstelling in nuus, aanlyn joernalistiek en digitale media
• Uitstekende skryfvaardighede
• Gemaklik om in Engels of in Afrikaans te werk
• ’n Fyn oog vir virale nuus en inhoud
• ’n Ervare gebruiker van verskillende sosialemedia-platforms, onder meer Instagram, Twitter en Facebook
• Kennis van inhoudsbestuurstelsels, veral WordPress, sal ’n voordeel wees
• Gretigheid om te leer
• Die vermoë om in ’n span asook onafhanklik te werk
• Die vermoë om onder druk te werk en knap spertye te haal
• Die vermoë om video’s van hoë gehalte te vervaardig

Verantwoordelikhede
• Skep daagliks aanlyn inhoud en video’s vir ons digitale platforms.
• Kom weekliks vorendag met idees vir aanlyn en drukartikels.
• Help die digitale span met die oplaai en verryking van inhoud en die bestuur van sosialemedia-bladsye.
• Konseptualiseer webverpakking.

Sluitingsdatum: 20 November 2020

It’s time for journalism students and recent graduates to apply for the Franz Kemp Award and Internship for Excellence in Magazine Journalism. Applicants stand the chance to experience a year-long paid internship at Huisgenoot and/or YOU magazine where they will get hands-on experience in a news room and produce digital content. English as well as Afrikaans students can apply.

Minimum requirements:
• Tertiary qualification in journalism, media studies or any relevant field.
• Be digitally savvy
• Be able to produce original content and videos of high quality

Skills & Competencies
• A strong interest in news, online journalism and digital media.
• Excellent writing skills.
• Be comfortable working in English or in Afrikaans.
• A keen eye for viral news and content.
• Experienced user of different social media platforms, including Instagram, Twitter and Facebook
• Knowledge of Content Management Systems, especially WordPress, would be an advantage.
• Eagerness to learn.
• The ability to work in a team as well as independently.
• Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
• The ability to produce videos of high quality

Responsibilities
• Generate online content and videos for our digital platforms on a daily basis.
• Generate ideas for online as well as print articles on a weekly basis.
• Assist the digital team with uploads and enrichment of content as well as the administrating of social media pages.
• Conceptualizing web-packaging.

Closing date: 20 November 2020Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details