Home Page Editor/Tuisbladredakteur- Netwerk24

 • Full Time
 • Cape Town, Western Cape , South Africa

Media24

Netwerk24 is looking for a Home Page Editor. The successful candidate, who will report to the head of the homepage team of Netwerk24, will have to upload and enrich content on Netwerk24. This includes posting other multimedia that can make the stories appear stronger on the web page.

Job outputs:

Make sure that any copy can be published flawlessly and without problems.

 • As a home editor on Netwerk24, you are expected to get copy quickly and flawlessly on the website, upload the content, carve out your homepage with the help of Google Analytics and keep it strong and use push notifications to keep readers up to date with breaking news.
 • As a home editor, you are also expected to manage the desk journalists on duty on weekends and sometimes in the evenings. It requires you to quickly deliver breaking news to the journalist so that the story can appear correctly and flawlessly online.
 • You can also be expected to compile your own stories from different sources.
 • You are expected to take advantage of technology and multimedia
 • Manage, coordinate, and drive daily loading of relevant, fresh and accurate content that will attract traffic to the site, and ensure that content is loaded correctly with the correct meta tags and description.
 • Analyse site traffic and constantly try to improve and increase traffic by improving the packaging on the home page.
 • Ability to run a desk shift over weekends, public holidays or on the night shift. Keep abreast of breaking news, assign stories to the journalist on duty and upload and publish content.
 • Aggregate stories from different news agencies.

 

Skills & Competencies:

 • Excellent general knowledge
 • Ability to handle pressure
 • Creativity
 • Innovation
 • Excellent communication skills
 • Excellent journalistic skills
 • Good knowledge of the media, news, and world
 • Good human relations
 • Driven and energetic with loads of drive
 • The ability to work at times without guidance and take own initiative
 • Good judgment

Qualifications and Experience:

 • A relevant tertiary education in journalism;
 • At least five years’ experience in journalism or a similar field

 

Netwerk24 is op soek na ’n Tuisbladredakteur. Die suksesvolle kandidaat, wat aan die hoof van die tuisbladspan van Netwerk24 sal rapporteer, sal as lid van die span algemene kopie op Netwerk24 moet versorg. Dit sluit in die plasing van ander multimedia wat die stories sterker op die webblad kan laat vertoon.

 • Seker maak dat enige kopie foutloos en sonder probleme gepubliseer kan word.
 • As tuisredakteur op Netwerk24 word daar van jou verwag om kopie vinnig en foutloos op die webtuiste te kry, kopie te laai van joernaliste, met behulp van Google Analytics jou tuisblad uit te kerf en sterk te hou en “push notifications” in te span om lesers op datum met brekende nuus te hou.
 • As tuisredakteur word daar ook van jou verwag om oor naweke en soms saans die lessenaarjoernaliste aan diens te bestuur. Dit verg van jou om brekende nuus vinnig te oorhandig aan die joernalis en dat die storie feitlik korrek en foutloos aanlyn kan verskyn.
 • Daar kan ook van jou verwag word om self stories saam te stel uit verskillende bronne.
 • Daar word van jou verwag om die voordele van tegnologie en multimedia te benut
 • Bestuur, koordineer en dryf daaglikse laai van relevante,vars en akkurate inhoud wat verkeer na die werf sal lok, en maak seker dat inhoud korrek gelaai word met die korrekte metamerkers en beskrywing.
 • Ontleed werfverkeer en probeer deurentyd verkeer verbeter en verhoog deur die verpakking op die tuisblad te verbeter.

 

Vaardighede en bevoegdhede:

 • Uitstekende algemene kennis;
 • Vermoë om druk te hanteer
 • Kreatiwiteit
 • Innovering
 • Uitstekende kommunikasievaardighede
 • Uitstekende joernalistieke vaardighede
 • Goeie kennis van die media, nuus en wêreld;
 • Goeie menseverhoudinge;
 • Gedrewe en energiek met hope dryfkrag;
 • Die vermoë om met tye sonder leiding te kan werk en eie inisiatief te neem
 • Goeie oordeelsvermoë

 

Kwalifikasies en ondervinding:

 • ’n Toepaslike tersiëre kwalifikasie;
 • Ongeveer vyf jaar se ondervinding in joernalistiek of ‘n soortgelyke veld.

 

 

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

 

Ingevolge Media24 se diensbillikheidsbeleid sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word.

 

 Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details