Coordinator-Woolevaluation

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV

Kern doel van die pos:

 Gradering en klassifisering van wol wat ontvang en vermeng word volgens AWEX Standaarde sodat die beste pryse verkry word tydens veilings vir die kliënte asook die Maatskappy

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • Diploma in Landbou (Spesifiek in Kleinvee / Vesel / hanteer)
 • 3 Jaar relevante ondervinding
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Gemotiveerd wees en kan motiveer
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë
 • Moet inisiatief kan neem;
 • Sterk leierseienskappe;
 • Rekenaarvaardig (MS Office).

Verantwoordelikhede:

 • Gradeer en klassifiseer wol deur subjektiewe meting (Wolwaardering)
 • Personeelbestuur
 • Effektiewe handhawing en kontrolering van administrasie
 • Bemarking van wol op veiling om die beste moontlike prys te behaal

Main purpose of the position:

Grading and classification of wool received and mixed according to AWEX Standards so that the best prices are obtained during auctions for the customers as well as the Company

Minimum Requirements:          

 • Grade 12;
 • Diploma in Agriculture (Specifically in Small Stock / Fiber / Handling);
 • 3 years relevant experience;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Be motivated and can motivate;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good numerical ability;
 • Good organisational skills;
 • Strong leadership qualities.

Responsibilities:

 • Grade and classify wool by subjective measurement (Wool valuation);
 • Personnel management;
 • Effective maintenance and control of administration;
 • Marketing of wool at auction to get the best possible price.


Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details