Branch Assistant

 • Full Time
 • Molteno, Eastern Cape , South Africa

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV

Main purpose of the position: 

Execution of assigned responsibilities, marketing and customer service within a trading branch environment. 

Minimum Requirements:              

 • Grade 12
 • 2 – 3 years experience in a trade branch a recommendation
 • 3 years experience in customer service and marketing an advantage
 • Valid driver’s license 

Skills: 

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good numerical ability
 • Good organisational skills
 • Good sales skills 

Responsibilities: 

 • Marketing and providing excellent customer service
 • Handling of cash
 • Control over stock
 • Management of the shelves
 • Handling of administration

We are committed to transformation through the appointment of persons from designated groups and potential candidates from these groups will enjoy preference.

Should you not have heard from us within 14 days of the closing date please consider your application unsuccessful.

Kern doel van die pos: 

Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne ʼn handelstak omgewing. 

Minimum Vereistes: 

 • Graad 12
 • 2 – 3 jaar ondervinding in handelsomgewing
 • 3 jaar ondervinding in klientediens en bemarking ‘n aanbeveling
 • Geldige rybewys 

Vaardighede

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Syfervaardig
 • Goeie organisasie vermoë
 • Goeie verkopevaardighede 

Verantwoordelikhede: 

 • Lewering van goeie kliëntediens en bemarking
 • Kontanthantering
 • Beheer van voorraad
 • Rakversorging
 • Uitvoer van administratiewe funksies

Ons is verbind tot transformasie deur die aanstelling van persone vanuit die aangewese groepe en sal voornemende kandidate vanuit hierdie groepe voorkeur geniet.

Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol te beskou.